Utrustning som krävs för att brygga vin hemma

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges massor goda förslag. Bland annat finns det noga beskrivet om viss essentiell utrustning. För den oinvigde kan det självfallet vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Speciellt är det på sin plats att uppmärksamma hävert och oechslevikten.

För att underlätta omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert utgörs av två rör, en slang ihop med tillhörande slangklämma, för att ha möjlighet att stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar för alla jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp ca 5 cm hög som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därefter ska jäskärlet försiktigt lutas innan häverten sänks ned helt å hållet.

Det är betydelsefullt att ständigt göra rent häverten efter användning. Rester av vin kan nämligen lätt härskna och kan medföra risk att smitta vinet med bakterier. Klicka här för mer info Absinthglas

Då och då sker det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen ifall de placeras i 70 grader varmt vatten. Sedan kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte menar att vissa mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används åt att räkna ut mängd socker och extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg samt fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha beröring med botten.

Även ett mätglas är alltså nödvändigt och bör vara tillräckligt stort så att oechslemätaren får plats. En tillräcklig volym på mätglas brukar utgöra 100 ml. Det är viktigt att beakta att det inte varje gång är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda frukter och bär består av skilda mängder extraktämnen som ju kan skifta utslaget.