Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt med tanke på att vinsatser och utrustning blivit bättre. Den som önskar framställa smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att göra vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin faktiskt måste innehålla vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört relevant att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är ypperligt åt att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör äga rum i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med position vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett förträffligt instrument som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man beakta att det inte endast är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller varierande mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att styra bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Gå till Oechslemätare & specifikviktmätare

Det är värt för ordningens och processens skull att noggrant importera mätuppgifter i en precis bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är färdig.