Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s utbud finns mängder av produkter som är lämpade till samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utomordentlig vinbryggning och erbjuder vinsatser med mycket hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand efteråt till de grekiska öarna och sedan vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig process men naturligtvis förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av personer. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning aktuell.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att även ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att avlägsna skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir vanligtvis goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske vill prova med varierande bär, frukter samt juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att planera vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka med tanke på att var vinsats tenderar att erhålla olik prägel, stundtals påtagliga men vanligtvis särdeles marginella. Variationer tenderar att nästan alltid uppstå, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en perfekt förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Tips: Jäst – Turbojäst

Ifall hygienen är en betydelsefull faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är riktigt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därjämte funkar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte normal filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumsvärme och man ska undgå rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser enormt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att uppdaga skillnader är ett bra förslag att prova olika jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Stundtals ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noga in samtliga uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra medför vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noga, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.