Att producera gott vin hemma

Den som vill brygga gott vin hemma har flera råd att inbringa i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en väsentlig och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en enorm utveckling inom vinframställningen hemma. Flertal kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har dessutom utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har därutöver tillkommit på marknaden som bidrar åt att förgylla vinframställningen. Särskilt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flertal hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som syfte att utmåla vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som bra underlag åt diverse vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är minsann trevligt att förädla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Massor ägnar sig åt matlagning i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används även i tillagningen. Dock har många resonerat att det stundvis är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer utrymme att tappa i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera personer i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen råd om att utförligt organisera vinprocessen. Det är centralt att skriva ner alltsammans som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är fräsch och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer alltsammans komma i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast en form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara många misstag. Tyvärr är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som kanske gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva upp allt som tillsätts och när i processen det händer. Ifall någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt för att spåra vad som möjligtvis kan ha gått fel. Jäsrör & Jäslock
En bryggjournal kan självfallet funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt makalöst vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.