Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det ibland influera slutresultatet avsevärt.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva upp alltsammans som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över allting som ska köpas. På så sätt får man en klar överblick och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Kontrollera dessutom att den utrustning som ska användas är ren och att den såklart fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och dessutom undgår du att kanske mista humöret på vägen. Läs för den skull utförligt samtliga bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför nästa bryggning. Länk till mer info Vodka

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk om du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du enkelt lokalisera moment och tänka om inför kommande bryggning.