Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat vis till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft problem med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera fullständigt fantastiskt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som spädes ut tillsammans med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till det beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna blanda det själv. Och det är exakt det som tillverkarna vill uppnå. Klicka här för mer info

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan efteråt spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man personligen blanda kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att motverka alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas expandera såsom badrum, källare samt andra utrymmen med bristfällig dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar åtskilliga år och effektivt vis kostar mycket lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt emellanåt.