TA-system

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar arbete på flertal skilda områden. Ett TA-system är för den skull ett mer avancerat verktyg än exempelvis en generell bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns ständigt möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är betydelsefullt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av annorlunda tänkbara verksamheter som kan behöva ett TA-system. Allt från småföretagare som driver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Naturligtvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer utförliga system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och antagligen är tillräckliga åt den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan behövas.

Det finns två skilda förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, alternativt så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självklart likaså anslutning mot internet. Fördelen med att logga in omedelbart i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Därtill får du automatiskt tillgång till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn måste man i de flesta fallen personligen hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra jobb. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs vissa praktiska åtgärder. Det gäller att inse att tid är kapital, och ökade intäkter är naturligtvis ett mål som samtliga företag bör sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något annat vis kontakta transportören. Därnäst är det inte endast själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är också angeläget att kontrollera så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll gällande papper och skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är även något som man bör kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas därutöver inte i avsaknad av ett TA-system med tanke på att det blir svårare att känna till om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet. Läs mer här: magentofrakt.se

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är enbart ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppkomma runt en frakt. För den som sannerligen vill effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att skapa en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.