Samhället måste inse farorna med passiv rökning!

Många vet säkert att passiv rökning är farligt. Passiv rökning leder till några dödsfall varje år. Många tycker att det hela är mycket otäckt.

billiga

Man kan råka ut för passiv rökning även utomhus. Utsätts man varje dag är det extra farligt. Det är vanligt att drabbas även i tredje hand.

Gifterna kan transporteras till andra via kläder. Om små barn utsätts för detta är det mycket farligt. Man kan fråga sig om det ens bör vara lagligt att röka på allmän plats.

Flera undrar om e cigg är farligt för andra

När man använder e-cigaretter förhindrar man passiv rökning. Man kan inte jämföra e-cigg med vanlig rökning. e cigg ÄR Med en el-cigarett slipper man allt det passiva och man skadar inte lungorna. Det finns god anledning till att betänka hur man kan komma runt passiv rökning inomhus och utomhus med den här typen av cigaretter.

Tänk på hur du påverkar andra

Passiv rökning är ingenting som rör rökarna. Många rökare känner sig illa behandlade. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Alla måste tänka mer på sin omgivning. Parfym och stark lukt kan så klart också irritera. e cigaretter sverige
Genom att använda sunt förnuft kommer man långt. Det gäller också dem som äger butiker.

Det hjälper mot passiv rökning att bara spärra av vissa delar. Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiksägare bör också tänka på andra typer av allergiker och inte enbart på rökare.