Så motverkar du ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en fasansfull tanke för många människor. Det är enormt mycket som är knutet till en människas identitet. Det är din personliga fullmakt att utföra ärenden som helst ingen annan ska ges möjlighet att uträtta. Det kan handla om att exempelvis utföra bankärenden alternativt beställa varor eller tjänster på webben. Tänk vilket kaos det skulle kunna bli om identiteten hamnade i fel händer. Helt plötsligt kanske man upptäcker att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett väldigt högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte enbart drabbar andra och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att ana förloppet. Det finns verkligen all anledning att vara bekymrad om man slås av tanken att man har ett bristfälligt skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om vårdslöshet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att uteslutande använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på webben. Om en bedragare kommer åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du använder så kan det bli enormt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för simpla lösenord. Helst bör man blanda små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har släppt en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor användning för de som har funderingar kring hur man på bästa sätt skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tveksamhet om. Länk till mer info följer: idpansar.se

Många verkar förmoda att ID-kapningen närapå uteslutande händer genom internet. Det är en felaktig tolkning då ID-kapning mycket väl kan förekomma på mer traditionella sätt. Det kan exempelvis förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma åt på så sätt.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte enbart om de olika sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan likaså om viktiga åtgärder för att motverka kapning. Självklart tar boken upp vissa självklara åtgärder som att ha skilda lösenord och byta dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att motverka att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara uppmärksamma på suspekt aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och kanske vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man agera förebyggande och anteckna registreringsnummer.

Att ständigt ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att förhindra ID-kapning. Det finns naturligtvis mängder av fler råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket bra initiativ att en så pass betydelsefull bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek via deras plattformar på nätet.