Natriumkarbonat – enastående för rengöring

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få bort beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie måste täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att sedan tappa över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan och natriumkarbonatet. Var noga med att avlägsna grövre smuts samt fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte ska behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten tenderar att leda till mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma stund som man stoppar ned silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som sker i vattnet är en oerhört effektiv process. Det som händer är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att ventilera ordentligt – speciellt om hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden innebär att silvret inte slits på samma vis som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och skölja det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat glänsa på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med kontakt men ämnet, men å andra sidan kan irritation i ögonen uppkomma. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga.

Det relativt grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier eftersom det räknas som ett starkt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden natriumkarbonat köpa
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan även produceras artificiell väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Förutom tillverkning så är det inte endast till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar enastående för all typ av rengöring av tyngre smuts. Med tanke på att det kan vara lite frätande så ska handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte sällsynt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns vanligtvis i färgaffärer men då vanligtvis under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.