Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Tabletter som är avsedda för medicin måste hålla en viss kvalitet. Innehållet måste också vara säkert och funktionellt. Att använda ett bra klibbmedel är viktigt vid tillverkningen av tabletter. Klibbmedel i tabletter är till för att hålla ihop tabletten. Det vanligaste medlet är mikrokristallinsk cellulosa.

mikrokristallin

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa finns hos plantor. Den löses inte upp i vare sig kallt eller varmt vatten. Den intramolekylära strukturen är avgörande för det. Man kan faktiskt ändra cellulosa med hjälp av hydrolys. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

Mikrokristallinsk cellulosa är särskilt väl lämpad till pressning av tabletter. Doseringen vid inblandning är normalt upp till 20% men det finns ingen övre gräns. Cellulosa fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det vill säga att den också ser till att tabletten kan lösas upp när det behövs.

Rätt handlag är viktigt

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. Om de blir fuktiga är de förstörda. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seFörpackningen är dessutom återförslutningsbar. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Med rätt klibbmedel är du skyddad.

Dessa förpackningar håller

Patienterna vill ju ha bra medicin. Att ta fram medicinen måste vara lätt. De förpackningar som säljs idag är både lätta att öppna och säkra att använda.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter medför extra hårda krav. Det kan göras på flera sätt. Vissa mediciner levereras i form av burkar. I de fallen måste burken vara tät.

Ingen tablett klarar allt. Detta oberoende av kvalitet. Om man bankar med en hammare på en tablettkarta så blir det smuligt. Normal användning ska inte skada tabletterna. Mindre tillverkare utför ofta tester av sina tabletter. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Så håller tabletterna i en vecka

Vissa tabletter är tåligare än andra. tablettslagning
Om det till exempel är så att patienten behöver portionera ut tabletterna över en vecka så kommer han inte att ta en tablett direkt från kartan dagligen. Då kan det hända att de läggs i fack.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. Tabletten förstörs inte och håller formen.