Maskerad är trevligt

Hulken, Stålmannen en zombie eller en sjuksköterska är allihopa klassiska exempel på vad man kan klä sig till när det är maskerad. Det är många som längtar efter maskeradtillfället och finner det väldigt underhållande att klä ut sig. Det är verkligen ett tillfälle då man får leva ut en fantasi och får kliva in i rollen som någon annan.

En del går in mindre för att klä ut sig medan andra lägger ner otroligt mycket tid. Det är inte helt sällsynt att det på maskerader utdelas ett pris till den som är bäst utklädd. Tack vare en sådan sporre väljer allt fler att faktiskt lägga ner mer tid på att klä ut sig. Det som är extra skojigt med maskerad är att många blir otroligt kreativa och uppfinningsrika. Det är kul att få visa upp vad man klätt ut sig till.

Det är inte sällsynt att maskeraderna har skilda teman, men det finns även de som inte har något tema alls och man tillåts klä ut sig till vad man vill. Ett typiskt tema som vi är väl bekanta med här i Sverige är skräck som förknippas med Halloween.

Finns det någon härkomst kring maskerad? Faktum är att man redan under forntiden ägnade sig åt någon form av maskerad. Dock var maskeraden mer än bara en fest. Det fanns nämligen även ett skrockfullt syfte att skrämma bort onda andar som kunde bidra med olycka i tillvaron. Festdeltagarna klädde sig i otäcka masker därför att man trodde att det skulle ha skrämmande effekt. Maskeraden liknande en ritual och man dansade i stora rytmiska rörelser.

maskerad

En annan typ av tradition som förekommit är att man placerat masker över ansiktet på döda anhöriga i anknytning med ett sista farväl. Man trodde att den avlidne på så sätt skulle få färdas ifred från onda demoner mot dödsriket.

I byar och städer under antikens dagar kunde det vara vanligt att invånarna hängde upp otäcka masker i träden. Syftet var såklart också här att skrämma bort onda makter. maskerad par Man vill att fastigheter och ägor skulle skyddas från olika typer av olyckor.

Vad som blivit kvar av det historiska arvet är vad vi idag kallar för maskerad. Idag är de rituella och skrockfulla inslagen borta och nu är det endast en renodlad fest. Genom alla tider har människor tilltalats av att agera på ett sätt som man generellt inte gör. Man känner sig helt plötsligt modigare och vill förstärka karaktären man har klätt ut sig till. Faktum är att man ju kan utföra handlingar som man inte behöver ta sitt fulla ansvar för.

Ur ett historiskt synsätt är det inget nytt fenomen. Det finns exempel då folk inom annorlunda samhällsklasser tillfälligt tagit dig an en roll inom en annan samhällsklass. I Venedig under medeltiden kunde fattiga och rika människor byta kläder med varandra och dessutom härma varandras beteenden under maskeradliknande tillfällen.

I Sverige är vi som sagt bekanta med Halloween som är en mycket omtyckt tillställning som firas 31:a oktober på åtskilliga håll i världen. Traditionen härstammar från Irland och delvis Skottland men fick ganska tidigt fäste i USA. Det var nämligen irländska immigranter som anlände till USA under hungersnöden på 1800-talet. De tog med sig och introducerade traditionen.

Vanligtvis förknippar vi Halloween med att barnen klär ut sig i skrämmande utstyrslar och skrämmer slag på grannarna i kvarteret. Den som vill undfly bus gör rätt i att ge barnen godis. Dock är Halloween inte endast för barnen utan också vuxna gillar att klä ut sig.

Lustigt nog kom Halloween tämligen sent till Sverige. Det var först under 1990-talet som traditionen fick en explosionsartad verkan här. Sedan dess har Halloween bara blivit allt mer omtyckt. Det märks enormt tydligt i hobbybutiker. Eftersom utbudet av maskeradtillbehör, dräkter, masker, smink m.m. har ökat påtagligt. Idag klär vi dessutom ut oss oerhört avancerat, och det är främst sminkningarna som blivit mer detaljerade. Det beror på TV och film låter oss inspireras i allt högre utsträckning.