Lotterier Hurdan allt började Del 2 utav 8

• Första noteringar om lotterier att offerera till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett misslyckande,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form av pengar hölls i det 15th århundradet.

Olika orter höll offentliga lotterier att ackumulera in pengar till stadens befästningar och för att assist de fattiga.

Stadens förteckning Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En post daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in pengar för att anlägga murar samt befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter och totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det rätt så vanligt i Nederländerna att anordna lotterier för att ackumulera in pengar till de fattiga eller för att samla in pengar allmän typer av offentliga användningar.

Lotterier visat sig vara mycket populära och hyllades som en smärtfri design av beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande finns.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat av Golden Ambrosian republiken för att bekosta kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket populär.

Människor användes för att satsa på namnet på Stora rådets ledamöter, som samtliga drogs utav en oförutsedd med fem av 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ av spel kallades Lotto eller Semenaiu.

När människorna ville satsa oftare än två gånger per år, började de byta ut kandidaternas namn med nummer och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I av Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien samt beslutade att anordna ett sådant lotteri i sitt imperium för att assist de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 och godkändes med edikt.
Detta ansats var ett fiasko, alldenstund biljetterna var mycket kostsamma samt de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sej projektet.

Under de två därnäst århundradena förbjöds lotterier i Frankrike alternativt, i vissa fall, tolererades enbart med begränsningar.

England, 1566-1826

Även om den engelska regerngen troligen främst experimenterat med lotterier samt dylik hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades utav drottning Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Tack till:
spela bingo på gratis
och
spela bingo online
för denna information.

Detta lotteri var för att samla in pengar för “reparation utav skatter och befästa riket samt sådana saker. ”
Var biljett innehavare vann ett pris, samt det totala värdet av priserna motsvarade de pengar de satsat.
Priser var i form av silver plattor och övriga värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt lån till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under senare år sålde regeringen korrekt lott till mäklare, som i sin tur anlitade agent och löpare för att avyttra dem.

Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklare för olika kommersiella satsningar.

De mesta människor hade inte råd med hela kostnaden för en lottsedel, så mäklare skulle avyttra aktier i en biljett, som resulterade i biljetter som utfärdats med en anteckning som “sextonde” eller “tredje kategori. ”

Flera privata lotterier hölls, bland andra för ackumulera in pengar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Amerika på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Alltså fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under konstant tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett slut för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till åtlöje av modern kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om allmän godtrogenhet för folkgunst till sin sista döende lotteri. “