Lotterier Hur allt började Del 1 utav 8

• Lotterier är i många typ.

• Arla anekdot
• Kinesiska Handynastin emellan 205 och 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades utav Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto och Bingo är som vi samtliga vet en design utav spel som innebära annorlunda varianter utav dragningar för tillgängliga ett kostnad eller avans.

Dessa varianter av dobbel är förbjudna utav vissa regeringar, medans andra stöder den till den nivå att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är standard att hitta en viss nivå av reglering utav lotterier av regeringar eller som i Sverige vari staten har absolut att det skall vara ett statligt monopol med därtill hörande usla utbetalningar till alla spelande kunder.
.
I begynnelsen utav 20-talet var de flesta former av dobbel, inbegripet lotterier samt bingo, förbjudet i många länder, däribland USA samt flesta delen utav Europa.
Detta förblev så fram efter att andra världskriget.

På 1960-talet började kasinon samt lotterier dyka upp över hela jorden som ett sätt att generera inkomster förutom skatteintäkter.

Lotterier finns i många format.

Till exempel kan priset vara ett fast belopp i kontanter eller gods.
I detta format är det chansning för arrangören om ett otillräckligt antal biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fixerad procentsats utav intäkterna.
En poppis design av detta är “50-50” draw vari arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% utav intäkterna.

Många nya lotterier medger köparna att välja siffrorna på lotten, som resulterar i möjligheten av flera vinnare.

Köp utav lotter kan inte förklaras enbart med fastställande baserade på förväntade vinster.
Orsaken är att lotter ofta kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat värde är i själva verket att inte inhandla lotter.

Likväl kan lotteri förvärv förklaras utav beslut baserade på förväntad avans med de risker som existerar.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på andra fason än lotteriresultat kan oxå stå för lotteri förvärv.

Förutom lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina kund en upplevelse utav gastkramning, förväntan och att hänge sej åt tanken alternativt en fantasi att bliva rika.

Om underhållningsvärdet (eller andra icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är nog bra för en speciell människa, så kan ett köp av en lottsedel företräda en avans i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan av monetära och icke-monetära vinst, vilket gör köpet till ett rationellt beslut för den enskilde.

Detta var en del torra information, nu över till lotteri samt bingo historia
Arla anekdot

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 och 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros få bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en direktiv till ett
dobbel som “teckning av trä”, vilket i sammanhanget verkar beskriva lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden utav Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons kruka för att bedöma vem som skulle kämpa mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, främst som ett nöje vid middagar.

Var gäst skulle få en biljett, och priserna skulle består mestadels utav tjusiga saker som serviser.
Var biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna typ av lotteri var emellertid inte mer än en fördelning utav gåvor av rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, samt vinnarna fick priser i form av artiklar utav olika nytta.

Tack till:
spela bingo
och
spela bingolotto online
.