Induktionsfasen

Att få kroppen att hamna i ketos är Atkinsmetodens första mål och kallas induktionsfasen. För uppnå detta läge tvingas man i induktionsfasen reducera kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och en del vegetabilier. En generell regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande mat tas bort ur kosten. Det är därtill centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas p.g.a. förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över fort om alltsammans går som planerat. Det handlar om ungefär 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För somliga består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Mer info Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara påfrestande för kroppen och innebära risker. Vid en dylik situation ska man jämt rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att växla kraftigt i induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland många att man kan få kass andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten ges då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande skede inom Atkinsdieten.

Ett allmänt missförstånd gällande induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och extrem diet som skulle vara jätte besvärlig för kroppen under lång sikt. Visserligen måste man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en övergående men essentiell åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att omedelbart komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man inta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar emellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så får man stegvis korrigera sina måltider.

Det är mycket viktigt att dricka mycket med vatten under induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Givetvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel ska användas oerhört sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.