Husmögel är ett vanligt förekommande besvär

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också vanligtvis upp av oljepanna. Det är en dyr samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har även valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man också risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas alldeles utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, även en verkningsfull metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar enbart av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra många gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av illa lukt, men då används självfallet andra medel än vid mögelsanering. Läs mer här.

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att åtgärda komponenter som bristfällig lufttillförsel.