Hårda straff för bedragare som ägnar sig åt ID-kapning

Lätt att komma undan

Dessvärre är det så att ID-kaparna är så pass skickliga så de undviker att åka dit. Det är ständigt ett spel mellan kaparna och de som har i uppdrag att avstyra dem att ligga steget före och som det ser ut just nu så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en lång och bra checklista. ID-kapningsboken finns gratis som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer Inuti.
ID-kapning

ID-kapning genomförs enkelt, omedelbart och helt anonymt via internet och att tömma någons brevlåda är i själva verket en mycket enkel sak som inte väcker speciellt mycket misstro – såvida det inte är ett i området välkänt problem.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med anser flera idag, också de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten gör att ID-kapning är ett problem som ökar i rasande fart. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter varje dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för målsättning att arbeta både offensivt och förebyggande för att stoppa ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett enormt bekymmer är att människor som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning för att erhålla sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just därför att straffen för dessa brott är mildare än straffen för flera andra brott. Därtill ger brott genom ID-kapning vanligtvis stora summor pengar för tämligen liten uppoffring. Att skärpa straffen finns naturligtvis på tapeten, men det är en process som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre olika kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås samt benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket ofta inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter eller högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Om man åker fast för rejäl bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende alternativt begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring (…)” så gör man sig i enlighet med Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Oerhört få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.