Fulstopp för alg- och ta bort mossa

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp även fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar framtida påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel samt svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett ett för ögat ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inomhus, exempelvis, badrum, källare och andra ytor av betong alternativt klädda med kakel, då man genom att inte använda gifter kan göra behandlingen även om man har små barn utan att löpa risk för att detta påverkar de där (övrigt än bra då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). alger och mossa..

Om man får problem med till exempel mögel så bör man före behandling för bästa resultat granska absolut var man har bekymmer med detta. Det lättaste sättet för just mögel är att betala för in en mögelhund som söker genom huset och letar upp alla anfall. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få bort alla angrepp. Det kan till en börja agera som en aning dyrt att anlita en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått långtgående så kommer det betala sig då det är angeläget att få dän allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortgå växa utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste renovera vilket är långt mycket dyrare än att dyra betala för in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att begagna då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det två metoder som man kan begagna det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet spola dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas bort totalt samt ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag samt upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av bort alla påväxter med vattenslang. Man kan också använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.