Exercera valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en puppy att göra sina behov utanför ditt hus heter (av mig i brist på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Klicka Här.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, agenda och vaksamhet och med en mycket enorm dos tålamod.

Hundar är skapelser som utav bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hur jorden bör vara och detta ska vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena kreatur och om vi håller deras bo fräscht lär de sig fort hurdan man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med anatomi menar vi valpens kontroll både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att träna en puppy är att lära upp valpen framgångsrikt genom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens agenda kan vi fort se hur vi kan elimenera samt avgöra var och när vi vill att valpen ska bestyra sina behov.

Det finns fyra fason som stöder dig att alstra den rätta strukturen för en puppy.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters koppel.

Med assistans av ett koppel

När ni är ute ska en hundvalp alltid vara i koppel samt alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att bevilja sin hundvalp springa runt i huset ledigt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens anblick.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen ej kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Dessutom borde en valp ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det finns alltför många don valpen kan fabricera samt man vill ej komma bostad till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans av en låda för potträning

En valp vill instinktivt att hålla det fräscht omkring sig och skulle preferens att hålla det ifrån vari hon slaggar samt äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka anledning kan använda lådan för att avstyra olyckor samt använda den för att forma valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att exercera en puppy

En valphage är ett bäst sätt att hålla koll på valpen samtidigt bevilja honom träna.

Valphagar finns i en mängd olika höjder och utföranden både för inom- och utomhusbruk eller om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består mestadels av annorlunda moduler som möjliggör simpel anpassning utav dimension och konfiguration och ska ge bärbarhet.

Det är möjligt att köpa ett par och sätta ihop dem för att göra en ännu flesta inhägnad.

Om en hundvalp måste lämnas allen mer än 3 till 4 timmar efter övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för ung skall vi inte vill avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man placera valpens låda alternativt en binge, leksaker och vatten om man behöver lämna för en längre tid.

Räkna med att du kommer att få olyckor i valphagen så det är allra bäst att har en valphage med helt plastgolv så att inte mattor eller golv under blir förstörda.
Skäll inte på valpen när det sker sådana små olyckor.

Skolning utav en valp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du har ett särskilt area som man vill att din valp ska fixa sina behov kan man begagna en 3 meters rep för att hålla valpen i området vari det är tänkt att den skall fixa sina behov.

Ta ut din puppy till det utsedda pottaområdet i hundkoppel samt fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt och studera området.

Det är bra att om man först innehar doftat området med valpens urin eller efterlämning.
Man kan ta ut en smutsig tidning eller dess spillning för att hjälpa honom tillgängliga idén att det är vari den skall ta vägen.

Om man skapar denna vana arla du kommer att äga tränat din valp att gå till en speciell plats samt den kommer mer än antagligen att fortgå att ta vägen till denna plats när den mognar även utan rep.

Även på pottområdet ska man börja ge din hund ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man vill använda.

Detta kommer väl till hands senare när du ska att få din jycke att göra klar på befallning.
När valpen tillverkar klart upprepar man kommandot och efter att ge den massor av eloge.

Du borde ge din valp minst 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man antagligen noterat så borde en bra valphage vara stabill samt få ett golv totalt av plast.

Du hittar ett par med utmärkt kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd av kommentar, läs helst vidare…….