Exercera valpar att bli rumsrena Del 1

Att exercera en puppy att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Här.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, schema och vaksamhet och med en mycket stor dos tålamod.

Hundar är varelser som utav vana kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan världen borde vara och detta skall vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena djur samt om vi stå sig deras bo fräscht lär de sej snabbt hur man kan klara sina behov själva.

Anatomi
Med struktur avser vi valpens kontroll både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att träna en valp är att lära upp valpen framgångsrikt igenom att förhindra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens schema kan vi snabbt se hurdan vi kan elimenera samt avgöra var och när vi vill att valpen skall bestyra sina behov.

Det är fyra fason som hjälper dej att skapa den rätta strukturen för en valp.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett cirka 3 meters koppel.

Med hjälp av ett hundkoppel

När ni är ute skall en hundvalp alltid vara i koppel samt alltid kunna siktas av dess innehavare.

Det största misstaget som en nybliven ägare kan göra är att låta sin hundvalp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens anblick.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen ej kan övervakas så bör den vara i sin valphage.

Dessutom borde en puppy ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det finns alltför många saker valpen kan hitta på och du vill inte komma bostad till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans av en låda för potträning

En puppy vill instinktivt att hålla det rent omkring sig och skulle preferens att hålla det ifrån där hon slaggar och äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka motiv kan använda lådan för att förhindra olyckor samt använda den för att forma valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att träna en puppy

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samma tid låta honom träna.

Valphagar finns i en antal annorlunda höjder samt utföranden både för inom- och utomhusbruk alternativt om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består oftast utav annorlunda moduler som möjliggör enkel anpassning av dimension och konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är möjligt att inhandla ett par samt sammansätta dem för att göra en ännu mesta hage.

Om en valp måste lämnas allen mer än 3 till 4 timmar sedan övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för ung ska vi inte önskar lämna valpen under en längre cykel än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du placera valpens låda eller en säng, leksaker samt vatten om man behöver lämna för en längre tid.

Förvänta att man kommer att äga olyckor i valphagen så det är allra bäst att äga en valphage med helt plastgolv så att ej mattor eller golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det sker sådana små olyckor.

Utbildning av en hundvalp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om man har ett särskilt area som man önskar att din hundvalp skall klara sina behov kan man begagna en 3 meters rep för att hålla valpen i området vari det är tänkt att den skall fixa sina behov.

Ta ut din puppy till det utsedda pottaområdet i koppel samt fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt samt studera området.

Det är bäst att om du främst har doftat området med valpens urin alternativt efterlämning.
Man kan ta ut en smutsig avis eller dess spillning för att hjälpa honom tillgängliga idén att det är där den ska ta vägen.

Om man kreerar denna vana tidigt man kommer att inneha tränat din hundvalp att gå till en speciell plats och den kommer mer än antagligen att fortgå att ta vägen till denna plats när den mognar också utan lina.

Också på pottområdet borde du börja ge din jycke ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man vill begagna.

Detta kommer väl till hands efteråt när man behöver att få din vovve att förfärdiga på befallning.
När valpen gör färdigt upprepar man kommandot och sedan ge den massor utav eloge.

Man ska ge din puppy minst 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man kanske noterat så ska en bra valphage vara stabill och äga ett golv totalt av plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie utav kommentar, läs helst vidare…….