Ett TA-systems funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din verksamhet kräver. Annorlunda verksamheter har skilda dagliga procedurer och det är betydelsefullt att reflektera över vilka delar som måste effektiviseras. Men det finns givetvis en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ytterligare lämpliga funktioner för verksamheten. Länk till mer info: ‘http://bratasystem.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att göra en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast oerhört okomplicerat, och det är också genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle felaktig information fyllas i så assisterar systemet att justera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett avsevärt kraftfullt skäl till att köpa ett TA-system till sin rörelse.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan skada en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer erfordra ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning eller övrigt manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att göra dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av en del mallar, adressböcker samt en rad övriga funktioner. Det medför självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att vidta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att alla dokument som hanteras är i rätt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man måste beakta är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med hjälp av TA-systemet är en okomplicerad sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din sändning levereras. TA-systemet visar ständigt den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om leveransen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen också sammaställas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att förbättra arbetet med transporter och naturligtvis också ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds via antingen e-post eller sms. Att tillämpa dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att delge en mottagare av en sändning. Det brukar vara möjligt att flexibelt konstruera sina aviseringar.