E-bok om ID-kapning

Det är självfallet ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är högst förfärande men ett faktum som man måste beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig i alla fall tämligen trygg så är en utökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning eftersom man då ges större inblick i vad som bör åtgärdas för att motverka en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren kommer över känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara information som kan användas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som saknar en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt förfärande.

En bedragare kan prestera en hel del innan den blir påkommen, och med tämligen begränsad information är det tillräckligt för att ställa till kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är någonting som de genomför på ett oerhört lätt vis.

Det handlar om att vara ytterst noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt kunnig bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig information. Men det är också typiskt att ID-kapning sker på webben eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika vis.

Det är följaktligen absolut nödvändigt att ha extremt starka lösenord. De bör helst innefatta både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självklart också angeläget att tänka på att ha så många skilda lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar markant för en eventuell bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få förödande konsekvenser.

Det är inte bara privatpersoner som drabbas av ID-kapning utan även näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en oerhörd omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast olika kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går givetvis omedelbart ner i bedragarens ficka.

Det är besvärligt att redogöra kortfattat för alla typer av tillvägagångssätt för ID-kapning, och vilka möjliga konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och vill få konkreta tips på vad man måste tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar och konkreta tips på hur man bäst skyddar sig. Det är en oerhört meningsfull bok som alla bör läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig kostnadsfritt som e-bok via landets samtliga bibliotek.