Destvatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destillerat vatten är vatten som igenom destillation har gjorts om till fräscht från lösta samt uppslammade ämnen såsom metallsalter och mikroorganismer, som finns i typiskt, vanligt vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas samt övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ned i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten innehar enorm bruk i tekniska samt experimentella kontext som kräver vatten samt där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas beredning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment alternativt processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, exempelvis Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller ger beläggningar på metall såsom typiskt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på butelj.

För något mindre krävande applikationer alternativt processer används ofta avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Fråga: farligt att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten?

Nej, det är inte riskabelt för normalkonsumenter att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker stora mängder mer än ett par liter vatten om dagen, bör dock inte dricka avsaltat vatten.

Det kan avlöpa personer som svettas kraftigt på grund av idrottsutövning eller arbete i varm ett klimat.

I de fallen är det inte säkert att ens typiskt kranvatten innehåller nog med hjälp av mineralämnen, hurså bidrag av salttabletter eller motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav och destillerat vatten

Veterinärer, distriktstandläkare, lab, högskolor, läkare och praktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta använder man en mycket automatisk prisvärd vattendestillationsapparat från www.destillerat-vatten.com, som stänger av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.