Den andra samt långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

I påföljande steg efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Naturligtvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen därför att det är relevant att faserna följs i korrekt ordning. När man däremot har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna om man inte skulle lyckas upprätthålla en stabil vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som syfte att fullborda dietens alla fyra faser är det viktigt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan över lag leda till en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte händer lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan temporärt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Emellertid kan vissa utan bekymmer välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg i induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla extrem koll över kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis tämligen länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Länk till mer info Därtill påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt ska man alltså mycket sakta höja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt endast till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så sätt att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta drygt 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en relativt liten ökning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå kvickt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer leda till att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man hittar sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja skifta sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett bra förslag är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det även tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.