Bli motiverad och nå målet med Atkinsmetoden

Nästan allting man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För somliga situationer krävs mer motivation än annars. Att hitta motivationen att banta är för flera inte helt lätt trots att viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den för många rejält svår och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att klara. Att alltjämt arbeta mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer påtaglig.

Det finns också uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Klicka här för mer info Man tillåts nämligen höja sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med ordentlig motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den endast pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden ihop med en god vän. På så sätt kan man ständigt uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att upprätthålla samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt påbörja Atkinsmetoden är att inleda den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen ifall den skulle fattas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten ifall man går in i den halvt motiverad. Det resulterar vanligtvis i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle medföra och därutöver ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt samt motiverande att faktiskt ändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte enbart sämre kontroll utan i längden också mindre bra ekonomi.