Besvärligt när mossa växer på tak samt takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en början kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett besvär som medför stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Stundtals kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker dessutom om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör de flesta hustak till trevliga ställen för mossa. Speciellt ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här nu för mer info

Det är angeläget att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in innanför takpannorna och då vintern kommer med köld och frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika trick för att hålla mossan frånvarande. Ett traditionellt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den ränna över taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn åstadkommer så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att få taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att undersöka varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och för hand avlägsna mossan. Det utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan dessutom prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan dessutom tvätta taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även aningen vanskligt då det kan resultera i fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man ska göra.

Således ska man fundera på hur man kan motverka att mossan erhåller förankring på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.