Behandla ditt golv med Nuretanolja

För både in – och utvändig målning är Nuretanolja lämplig. Det är till exempel bra att nyttja oljan på underlag som är undermåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning före ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till användning? Dammbindning utförs främst på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar helt utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller förhindra golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt begränsa damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger samman med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra angeläget i mer offentliga utrymmen som exempelvis i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det massor av olika produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som äger en god alkalibeständighet och även en utmärkt penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning bör ha bra beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas måste vara ren och fri från damm. Tänk på att avlägsna eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan måste förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska utföras.

Förutom att Nuretanoljan är bra för att binda damm så bidrar även oljan med en blänkande samt skinande yta. Färgen ska bli grå och glänsande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Stundvis kan det vara idé att lägga ytterligare lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristande så är det ändå möjligt att jobba i utrymmet men då ska helst skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja måste förslutas väl. Och innan rengöring ska färg från verktygen tas bort. Genast efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är naturligtvis relevant att tänka på. Tvättvätska alternativt flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar måste lämnas till återvinningen.

Det är inte helt enkelt att bedöma hur stora mängder Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt ungefär 8-10 m²/liter. alger och mossa..

Ett bra råd för ultimata resultat är att låta alldeles nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de bör ges chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en omfattande risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.