Att tänka på inför valet av TA-system

Det är ett rejält steg för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därnäst välja rätt system. Givetvis finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Mer information: fraktauktioner.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som måste vara betydande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill ha ett system som alltid krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara tillförlitlig och bidra till många felfria mil, vill man likaså att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju väldigt viktigt att systemet ständigt är tillgängligt och att det inte ständigt drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det viktigaste, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli väldigt dyrt och arbetsamt ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara riktigt säker på att få ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig eftersom de är bra utarbetade och har förmodligen gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet funnits på marknaden.

Det som är definitiv avgörande, eller i alla fall ett mycket rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så nära som möjligt. Den procentuella siffran beskriver i vilken utsträckning TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra betydelsefullt om organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras längre fram i tiden och det tvingas givetvis också TA-systemet vara beredd på. Följaktligen bör företaget kalkylera med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men likaså i framtiden.

För att ta fram en passande behovsanalys måste somliga grundläggande frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ytterligare relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin prognos gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som okomplicerat och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en onödig metod att byta TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges självklart möjlighet att uträtta mer än bara boka transporter. Det bästa är att ringa och samtala med leverantörer och efterforska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, ännu fler aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och pålitlig därtill ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.