Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen ska komma ganska i närheten av sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som genomförbart utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som självfallet dessutom är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur otroligt central mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att mycket sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen måste finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona väldigt snabbt också. Man bör emellertid hålla sig undan en dylik lockelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att hitta den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats nog hur besvärligt det är att behålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som dessvärre oftast utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre avsikt vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto lättare är det att uppnå det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering. Klicka här för mer info

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör vara utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör i själva verket den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. I en lyckad mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har därtill inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen ska man sannerligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att bara överstiga ett fåtal gram för att det ska resultera i ovälkommen viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara rejält noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.