Atkinsmetodens stöd av forskningen

Forskningen och dess goda resultat är självfallet en bidragande faktor till Atkinsdietens populäritet. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inflytande skulle skänka upprinnelse till ett oerhört engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en utökad tendens till kraftig övervikt uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till korrekt föda och på samma gång begränsade de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Bra tips här

En tydlig styrka med Atkinsdieten som dessutom lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara aptitlig mat. Till skillnad från andra dieter kunde man även fortsättningsvis njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket givetvis gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten under 80-talet att man skulle förtära mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten oupphörligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten ideligen haft en aktuell ställning i samband som har haft med välbefinnande och kost att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater ska hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därjämte kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från ledande universitet och institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt intresse av Atkinsdieten världen över p.g.a. dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får många människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär självklart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.