Atkinsmetodens livslånga fas – underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är tänkt att vara varaktig livet ut. Den som befinner sig i underhållsfasen måste ha möjlighet att avstyra eventuella viktsviktningar genom att reglera med mer eller mindre kolhydrater i sin mat. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde därför att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att bevara vår ideala vikt ändras. Till exempel kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren naturligtvis möjlighet att börja om med induktionsfasen igen, vilket inte är helt sällsynt. Underhållsfasen innebär nya kostvanor som de föregående faserna måste lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte sant eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen genererar svängrum för människor att unna sig godsaker, men så klart är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Mer info Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen ska man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att klara av att bevara en varaktig idealvikt.

Atkins förespråkar också träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.