Atkinsmetoden och dess fyra olika faser

Det är en frekvent förekommande feltolkning att man jämt måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man bör inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Klicka här för mer info

Det är således centralt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man förtära högst 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen får man förtära 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är smidig på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är meningen att utgöra en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man ibland igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte konstigt att skifta mellan de olika faserna under livets gång.