Är e cigg skadligt är kan det förlänga livet?

Otaliga antar att el-ciggen är lika farliga, om ej ändå värre, än standard tobakscigaretter. Det här är emellertid ej riktigt. Ni kan inte jämföra e-cigg med tjärcigg. Om du ska svara på om e cigg är Giftiga bör man initialt veta vad man jämför med.

e

Nu är det förstås så att det kan finnas e–cigg hälsorisker och det speciellt om vi använder sig av en variant som icke är godkänd i Sverige. Om ni icke handlar el cigaretter utan nikotin bör du räkna med att dom kan bli lika beroendeframkallande som vanliga cigaretter.

Det är e–juicen som är skillnaden mellan el cigaretter som saknar nikotin och de med.

Differensen är stor på e cigg utan nikotin och de med. I Sverige så kan vi blott lägga pengar på den typ som är utan och då behöver man ej oroa dig för e- cigarett biverkningar som att bli beroende. Det vi skall beakta är att man här oxå kommer att handskas med saker som laddare samt en elektrisk del som du håller nära ansiktet.

Om du beställer e cigg från andra länder och icke noga undersöker märke samt bakgrund så finns det fara för att vi får en modell som kan vara problematisk. Tänk på säkerheten, genom att köpa svenskt eliminerar du många faror. Om du beställer en el-cigarett utan nikotin bör du känna till att den ej har någon åldersgräns, men den ska ändå ej brukas av ungar. aromer och essenser

Om ni blossar en e-cigg utan nikotin blir man inte beroende. Det är bäst för dem som ej röker. Om vi vill lägga av med att tobaksröka kan man ju alltid fastna för nikotinet. Men sanningen är att de typer som saknar nikotin oxå fungerar vid rökavvänjning.

E cigarett är farligt när

Den som inte någonsin hava rökt kan fastna när man röker cigg med nikotin. Är du ung och inte någonsin hava rökt nikotin är det el cigarett SOM ÄR FARLIG. Det kan också vara en olustbetonad inkörsport till vanlig rökning.

Vad är skadligt med standard cigg?

Vi drar fel slutsats om vi tror att e- cigg ÄR skadligt. Om man ställer dessa två mot varandra så rör det sig om stora olikheter. Om du ser det så är e—ciggen mycket lämpligare. Det existerar många samhällsfördelar med att unga röker el cigg utan nikotin.