Är e cigg farligt och ska man undvika det?

Det finns dem som menar att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigg men det är inte sant. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. Faran med el-cigaretterna uppstår först om man övergår från just e-cigg till vanliga cigaretter. Detta är dock inget som är vetenskapligt belagt utan snarare en teori.

elcigg

Man säger att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns dock inga bevis för detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Om man läser om undersökningar som har gjorts så måste man betänka hur de har utförts och vilka resultat man faktiskt kom fram till. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte. e cigarett smak

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. E-cigaretter verkar med andra ord bidra till mindre rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

E-cigg kan rökas överallt då e cigg inte är farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Valet är givet.

E-cigg is the way to go. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Man sparar pengar och mår bättre.