Allt om ID-kapning – gratis

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det innebär flexibel läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler bör bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är mycket insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, medan andra ens inte förstår vikten av att använda sig av åtskilliga lösenord på webben. Därtill utvecklas oavbrutet nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder förändras i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för olägenheter som kan påverka ens liv på ett förödande sätt. Det kan också gälla näringsverksamheter. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och företag i att omfattande bedrägerier medför personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är dåligt, men personlig konkurs kanske är värst. Därutöver kan en företagskonkurs i värsta fall innebära även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar vanligtvis bedragarna olika kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs därefter till enorma summor pengar som därnäst säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan innebära att bedragarna startar upp filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna ansöka om banklån som offret till sin förbluffelse därefter får krav av banken att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som är komplicerade att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resten av livet. Om offret har en hög kreditvärdighet är det givetvis större risk att bedragaren lyckas få ett lån på ett högre belopp.

På samma vis kan bedragren teckna SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att enklare kunna utföra bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är vanligtvis av sådan karaktär att bedragren med enkelhet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Stundvis behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit slarvig och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha länsat det på pengar. Det är nämligen så att många butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp.

På nätet har vi relativt mycket information bunden till oss. En skicklig bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren göra väldigt mycket elände. Det är inte bara på webben som man måste vara försiktig. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan utnyttjas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förbättra sin personliga säkerhet på internet? Hur motverkar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan innefatta en eventuell ID-kapning? För att erhålla bra och utförliga svar på dessa frågor och många därtill så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.