3 ml engångspipetter i plast

En pipett är ett verktyg i ett laboratorium som används för att mäta och/eller flytta små mängder vätska. De är mestadels gjorda av plast, och är ofta av engångstyp.

En pipett är ett redskap för att arbeta med i ett laboratorium för att mäta vätska. Tekniken av pipetten fortsätter, vätskan sugs upp i ett rör med tryck och töms ut igen med tryck. Ofta använder pipetteboll (gummiboll) för att suga in och trycka ut vätskan. På engångs plastpipetter är en sådan liten boll formad i plasten.

Typer av pipetter

Det finns många annorlunda typer av pipetter, och de kan vara gjorda av glas alternativt plast. Somliga pipetter är anpassade för att mäta en viss volym av mycket noggrant, medans andra inte kan ha graderingar.

allt-fraktfritt kan man köpa 3 ml pipetter engångs av plast till bra värde – och fraktfritt. 250 st kostar 109 kr inberäknat moms. För ett labratorium alternativt företag är det alltså mycket billigare att jämföra och sedan kasta pipetten – än att kasta den. Ehuru det bara är en lärling med låg arvode så motsvarar dessa knappa 35 öre en pipett kostar 5 sekunders arbetstid (lönen räknad som 4 kr/minut inkl avgifter, semester, försäkring, lönebikostnader, personalomkostnader). Det är billigare att dumpa pipetten direkt än att gå samt lägga den till skiva.