När en skuld går vidare till inkasso

Det är felaktigt att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett anspråk från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det sker har borgenärer i egenskap av både företag och privatpersoner rätt att lämna över ärendet till ett inkassoföretag.

Det innebär att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget måste gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska erlägga skulden till. För att undvika att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inklusive eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter omedelbart betalas till inkassoföretaget. Man bör självklart kontakta inkassoföretaget ifall kravet är inkorrekt. I det fall kravet är korrekt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och tydliggöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att upprätta en avbetalningsplan. Eller kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att redogöra läget så är det angeläget att ange referensnummer m.m. sveriges största inkassobolag Om skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner samt familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att betala inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det medför extra kostnader samt avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms alltså som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.