Vilket mossmedel ska man välja för att effektivt få bort mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Precis som att man inte vill ha mossan i gräset så är det trist då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan någorlunda lätt få bort mossan med mossmedel som man kan bruka på plattor såväl som på gräset.

järnvitriol fasad

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva en aning olika teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget grundligt rotsystem så det är ej så svårt att räfsa bort men det blir än enklare ifall man börjar med att mixa järnsulfat samt vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som innehåller järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att införskaffa ren järnvitriol (järnsulfat), då är det dessutom billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på korrekt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att dö. När den är icke levande så kan man använda sig av en högtryckstvätt därför att spola dän mosslagret från stenarna kvickt och effektivt. Vill Du veta detaljer Klicka Här järnsulfat mot mossa.

Betydelsefullt att fundera på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara lite återhållsam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens komplement för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så bra. Det är självklart en fördel att först nyttja mossmedlet för att enklare få bort mossan via att spola med vatten men det kan likväl vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det ständigt en styrka att behandla med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder måhända järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka vissa typer av stenar så vill man icke ta risken och köra likadan metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Ifall du är bekymrad för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt förstöra dina stenplattor så bör du prova på en liten del alternativt dra igång en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Detta är ett kvickt och lätt sätt att få känna till mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få dän mossa i gräsmattan. Där finns även en briljant spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flertal års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är helt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett god mossmedel så kan man även behärska den här situationen. Se bara till att du har en bra plan för hantering samt ge inte upp. Emellanåt kan man få behöva repetera behandlingen för att mossan ska lossna.