Vad bör man fundera på vid sanering av hussvamp?

Det är inget lätt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad med tanke på att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Självfallet är det väldigt sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Klicka här för ytterligare information

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp behöver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som innehåller kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Det är bra att vara medveten om då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – exempelvis murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år om miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen utöka med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut ungefär som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men ibland kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av genuin hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp ska man ta bort det angripna materialet och angränsande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas med detsamma med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att undanröja tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte åstadkommer någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt god lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.