Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Troligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att utföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa skilda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man måste så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man faktiskt har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan bruka för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en utredning som Folksam nyligen med flera av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter något år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Mer info här
Det går alltså att uträtta en alg och mögeltvätt till en relativt låg utgift, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.