Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Det är på många olika vis som mossor och lavar skiljer sig trots att de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar också likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med stora mängder fukt och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är oftast gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med stöd av porer i sina bladliknande utskott eftersom de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förbinder växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura och blöta, till exempel dåligt skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med bra dränering, önskvärt pH-värde och redigt gödslat – inte lika resistent som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och då det återigen blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka och sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket innebär att de kan kom igång och växa på taket.

Det är angeläget att man håller efter sitt tak så att mossa inte ska kom igång och växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan därefter kommer, kan det resultera i att takpannorna går sönder och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar däremot, växer gärna på torra och soliga platser. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att utgöra stomme och skydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men flera andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem och blad och suger upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att klara sig helt utan vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i olika maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan också förekomma ihop med örter samt mossor. Somliga lavar växer på trädstammar och får då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det medför en långsam tillväxt för laven. Vill ni veta mer Klicka Här

Andra lavar växer över stenar och utsöndrar då olika syror som långsamt löser upp stenen och utsöndrar olika mineralämnen som laven kan suga upp. Artindelning när det gäller lavar är ibland invecklad, med tanke på att det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket sätt laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man få undan mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.