Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är ibland väldigt lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar kanske också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor har bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De uppskattar att utvidga där det finns fukt och skugga, alltså gärna i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar växa över taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Detta innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten via konstant öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern tågar in och mossan utsätts för minusgrader. Alltså är det angeläget att inte låta mossa gro. Ett gammalt trick för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och således inte börjar utvidga.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat expandera över taket. Det ultimata sättet är att ta bort mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en alldeles vanlig färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara en aning mer styrka och envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande bekymmer. Att mossa fått övertaget beror närapå jämt på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Ifall man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak eftersom de missfärgar pannorna. Klicka här omgående för mer detaljer

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs över stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan ta upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns massor undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta enormt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, till exempel förekommer det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav skänker en mustig och vacker rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.