Skador kan uppstå om takpannorna invarderas av mossa

Mossa på takpannor är rent odugligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan dessutom orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Följaktligen är det viktigt att inte låta mossa expandera över taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det omkring tusen olika sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten någorlunda löst i underliggande material. Det är således inte komplicerat att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig och sur miljö vilket åstadkommer att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att gro på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är betydelsefullt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan borta är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men dessutom miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är väldigt miljöfarligt och därtill högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är således oerhört betydelsefullt att fundera på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb. Fulstopp

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta loss mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man använda miljövidriga medel.