Sanering med Anticimex

Anticimex är sannolikt det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men även att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är oerhört mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa besvär brukar man normalt påträffa i badrum och andra fukta utrymmen. Mer detaljer: På den här sajten

Privatpersoner samt företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar oerhört metodiskt. För att kringgå att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en service som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis oerhört besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och eventuellt till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa kontroll av hus och villor innan köp eller försäljning för att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är oerhört bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att fastslå ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.