Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man känner en illa lukt när man stiger innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är alltså inte varje gång lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske också fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig miljö där det får expandera ostört. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare och vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i olika förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har några år på nacken. Länk till ytterligare detaljer

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Vanligtvis utförs detta så effektivt att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset gör så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Således är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man först undersöka hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att till fullo bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har omfattande mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig ekonomisk hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt vis! Helst också skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.