Så gör du om det växer alger över huset

Svenska villaägare har jämt haft besvär med alger som växer på alla möjliga ställen i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan också förekomma på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna typ av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt oerhört ovårdat ut.

Fast man ska helst även fortsättningsvis vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig för den skull inte in i träet.

Det ultimata sättet att undvika bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt staket är att utföra normalt underhåll, såsom återkommande rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det också ökar risken för problem med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar vanligtvis ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större möjlighet att växa. Detta beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer såsom tak, ytterväggar samt staket. Dessutom brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som oftast kräver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att hitta då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på om man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel och alger. Klicka här för ytterligare tips

Har man till exempel haft bekymmer med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tar sig in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän trötthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var observant för dessa besvär. Klicka för mer info

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att ordna ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!