Påväxt på huset – ett vanligt bekymmer

Samlingsnamnet för både mögel samt bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken eller vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan se med blotta ögat. Vad som räknas hit är stundtals diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter och djur. Det är således en väldigt bred grupp organismer, där vissa kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och sömnighet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första moment är alltså att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering ifall problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Clicka här omgående för mer data

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa över rent kakel, men ofta samlas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, utöver att se över ventilationen, att rengöra noga med diskmedel samt avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte använda ämnen lösta i vatten eftersom det vanligtvis leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man bör aldrig använda klorin, varken över släta eller porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därtill har oerhört låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan dessutom bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där ha effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.