När är det tillfälle för mögelsanering?

Innan och vid mögelsanering finns det några saker att tänka på. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det finns och vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan växa sig någorlunda fort i ett fuktigt, odugligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en följd av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och dåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en anledning till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan föranleda allergier samt irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Följaktligen ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur allvarligt mögelangreppet är. Mer data här

Oavsett hur omfattande eller smått mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat växa. Ofta rör det sig om bristfällig dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på diverse sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att nyttja rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är emellertid inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket svåra att få bort från fogar och kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en speciell apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Om man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt undanröja det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som därpå behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort även svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.