Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan lite mer om det där med frostskador på tegelpannor tycker inte att det här är en roande syn. Det gäller att eliminera mossa på tak I och med den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned omkring huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

weibulls

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (operativ ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med enastående mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas jobba handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker rena bort all mossa så ska man processa med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (verksam komponent är Bensaltensid) som är ett eminent medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (pröva först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frigöra greppet. Därpå så kan man komma igång med högtryckstvätten därför att spola av resterna och få pannorna fullkomligt fria återigen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, det här så att man icke får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man ska tillämpa sig av rätt tryck. Om mossan sitter fastsatt hårt så kan det alltså vara förståndigt att uteslutande arbeta med järnvitriol alternativt Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert samt snabbt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt ordentligt men det är återigen så att mossan måste ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en excellent lösning som samtliga med mossproblem på taket borde nyttja sig av. Detta är ingenting som kostar speciellt mycket och man måste inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt viktig så använd rätt instrument

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv sköta vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra om du inser att det blir för svårt att åstadkomma jobbet personligen. Vill ni veta detaljer Klicka Här järnsulfat köpa.

Det är också viktigt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort ålderstigen död mossa som far i samtliga riktningar. Tänk på att nyttja bra skor samt handskar.