Mossa, lavar och alger – så oerhört lika men ändå inte

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som möjligt så kan det förenkla att veta om det handlar om mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som inte har blomma. De gillar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det betydelsefullt att se till så att dränering är god. Det är dessutom en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa över takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det förekommer även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan emellanåt vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en uppenbar risk för fall, och man bör vara försiktig om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan manuellt sätta upp en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte gillar.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast händer det med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och mycket stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Fulstopp

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar mestadels ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger ger en grön nyans i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att använda munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska testa om man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte funkar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att bruka ett klor- eller borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är mycket miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och en del kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte till fullo tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför enkelt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således olika sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att veta vilket!